Dự án lọc nước Việt Úc
  • Khách hàng: Đại học Công nghệ Sydney
  • Ngày: 25/09/2021
  • Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Thông tin dự án:

Nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo Aus4Innovation của Australia hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dự án này nhằm ứng dụng những kết quả nghiên cứu về lọc nước nhiễm arsen và các chất ô nhiễm khác để cung cấp nước sạch cho người nghèo.

Là xã ngoại thành Hà Nội, từ nhiều năm nay xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa vẫn chưa có nước sạch để dùng. Theo các nghiên cứu của UNICEF, một số quận huyện phía nam Hà Nội trong đó có Ứng Hòa, cũng như ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng, nước ngầm bị nhiễm arsen rất nặng trong khi công trình nước sạch đạt chuẩn Bộ Y tế rất thấp. Người dân trong xã phải dùng nước ngầm chỉ được lọc thô qua cát cho sinh hoạt hàng ngày, và mua nước đóng bình để ăn uống.

Các dự án khác: